Legotillverkning för alla behov

GGVV är en förkortning av de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Detta företagstäta område i Småland är mer känt som Gnosjöregionen.

Välkommen att gå vidare till Gnosjöregionen, Sveriges tätaste industriområde.

Gå vidare till Gnosjöregionen »


Läs mer om

Gislaveds kommun Gnosjö kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun

Plastprodukter Legotillverkning

(Startsidan)


Inom svensk industri finns idag både breda och mycket varierade behov av olika kompetenser och tekniker, som alla samverkar vid tillverkning av en produkt. Målet är alltid att kunna erbjuda bästa möjliga resultat till bästa möjliga pris, och ofta innebär detta att en industriverkstad måste ta hjälp av andra företag inom vissa specifika områden där de själva saknar kompetens eller personal. Man kan säga att legotillverkning är ett samlingsnamn för alla de delmoment och tjänster som hyrs ut till partners, och som hjälper till att täcka alla behov som finns på vägen fram till en leveransklar produkt.

Legotillverkning av olika slag
Ett företag som har fått i uppdrag att tillverka en viss produkt kan behöva hjälp på flera olika stadier, och därför är det viktigt att veta vad som behövs och på vilket stadie. Legotillverkning kan exempelvis vara aktuellt då man för en viss beställning behöver ett specialdesignat verktyg för ändamålet, och därmed behöver denna tillverkas av professionella verktygsmakare. I andra fall kan det handla om en maskin som inte finns tillgänglig, och då det inte är ekonomiskt försvarbart att investera i en maskin som bara behövs vid enstaka tillfällen kan man helt enkelt kontakta en verkstad som redan har lämplig maskin och låta dem ta hand om det delmomentet. På så vis kan man säga att man hyr maskinen och arbetskraften som krävs för att driva den. En tredje sorts legoarbete handlar om prototyptillverkning, där man först vill skapa en fysisk modell av annat billigare material för att på så sätt lättare kunna utvärdera resultatet och eventuellt ändra detaljer eller tillvägagångssätt innan man sätter igång.

Planering är det viktigaste
Inom alla sorters legotillverkning så är en noggrant planerad produktionskedja a och o för att resultatet ska bli lyckat. Man måste på ett tidigt stadium se till att alla verktyg och företag står redo vid rätt tidpunkt, och kan leverera vara eller utföra tjänst med goda marginaler. God kommunikation och nära relationer med företagen som erbjuder legotillverkning underlättar processen och ökar chanserna för ett smidigt och kreativt samarbete.
När man kontaktar legotillverkare är det viktigt att de är införstådda med hela processen, och inte bara den del som de har hand om. Detaljerna gör ju helheten så för att dina legotillverkare ska kunna erbjuda bästa möjliga service är det viktigt att de ser hela bilden och kan föreslå tillvägagångssätt och eventuellt till och med ha en bättre idé än vad du hade tänkt dig. Modern industri involverar mer kreativitet och symbios än många vet om, så var inte rädd att ta hjälp utan se det istället som en berikande möjlighet för företaget att växa, öka sin kompetens och bygga värdefulla samarbeten.

Finliret
Det många legotillverkare arbetar med är allt det detaljarbete som ofta krävs vid tillverkning av en produkt, saker som ibland kan kännas som bagateller men som faktiskt kräver både expertis och noggrant utförande. Exempelvis svetsning och ytbehandlingar är olika former av efterbearbetning som både bidrar till slutproduktens hållbarhet och utseende, och därmed bör utföras med finess. Se till att välja legotillverkare med specifik kunskap på det du behöver hjälp med samt att de arbetar med de senaste teknikerna och maskinerna som gör deras arbete exakt och snabbt, och därmed billigare för dig såväl som din kund och konsumenterna. Exempelvis ytbehandlingar kan förstöra en hel produktprocess om de inte utförs korrekt, genom att produkten inte får tillräckligt rostskydd och därmed i längden måste återkallas eller helt enkelt inte får den glans eller färg som kunden ville ha. Finliret är med andra ord precis lika viktigt som huvudformgivningen, och oavsett hur liten del en legotillverkare har hand om så måste de hålla samma höga kvalitet hela processen igenom.

Praktiskt för många branscher
Legotillverkningen inom dagens industriverkstäder är något som alla vinner på, inte minst de branscher som investerar i slutprodukterna. Exempelvis medicinindustrin och bilindustrin har stor och konstant efterfrågan på avancerade komponenter, som tillverkas med många samverkande tekniker och material som en enda verkstad omöjligt skulle kunna leverera lika snabbt och till samma låga pris om de inte tog hjälp av legotillverkare. Därmed är dessa samarbeten en förutsättning för modern industri och en förutsättning för att samhällets alla komplexa produkter ska kunna fortsätta tillverkas i den takt de gör idag. Till stor del tack vare legotillverkarna är inget uppdrag för krångligt eller omöjligt utan allt kan göras då olika företag förenar sin varierade kompetens.